Bereikbaarheid

Port of Den Helder heeft niet alleen een strategische geografische ligging ten opzichte van de productieplatforms op de Noordzee. De haven van Den Helder is bovendien goed bereikbaar per spoor, over het water, de weg én door de lucht. De multimodale ontsluiting en goede verbindingen met het achterland versterken de positie van Port of Den Helder, waarbij door de aanwezige vervoersmodaliteiten de reis- en vervoerstijd beperkt blijft.

Over het water

Den Helder is aan drie kanten omringd door water. De zeehaven is alle dagen in het jaar, ook onder zware weersomstandigheden bereikbaar. Offshore- en marineschepen, vissersboten en plezierjachten doen via de Noordzee de haven aan. De beroeps- en pleziervaart komt ook vanaf de Waddenzee en het IJsselmeer naar de stad. Via het Noordhollands Kanaal transporteren schepen goederen en grondstoffen naar het zuiden van het land. Port of Den Helder is toegankelijk voor schepen met een diepgang van 9 meter. Naar verwachting is de Helderse haven in de toekomst bereikbaar voor schepen met een diepgang van 10 meter.

Over de weg

De rijksweg N9 (die ter hoogte van Den Helder overgaat in de provinciale weg N250) en rijksweg N99 zorgen voor goede transportmogelijkheden over de weg. Beide wegen ontsluiten het havengebied. De N9 takt bij Alkmaar aan op de rijksweg A9, die richting de Randstad voert. De N99 sluit ter hoogte van Den Oever aan op de rijksweg A7, die zuidelijk richting Hoorn en Zaanstad loopt en noordelijk over de Afsluitdijk naar Heerenveen, Groningen en Duitse grens voert.

Door de lucht

Den Helder Airport zorgt voor internationale bereikbaarheid door de lucht. De luchthaven is een belangrijk knooppunt voor personenverkeer van en naar de productieplatforms op de Noordzee. Jaarlijks doen circa 130.000 mensen de luchthaven aan op weg van en naar de olie- en gasplatforms. De combinatie zee- en luchthaven is voor maritieme en offshorebedrijven een belangrijke meerwaarde om zich in Den Helder en omgeving te vestigen. De luchthaven is daarmee van groot belang voor de ontwikkeling van het Helderse havengebied.

Per spoor

Den Helder heeft twee NS-stations. Belangrijke gemeenten in de Kop van Noord-Holland als Hollands Kroon, Schagen, Heerhugowaard, Alkmaar, Hoorn en Enkhuizen zijn uitstekend per spoor bereikbaar. Er is een rechtstreekse intercityverbinding vanuit Den Helder naar Nijmegen, waarbij onder meer Amsterdam en Utrecht worden aangedaan. Hiermee kan op een snelle en comfortabele wijze het land worden doorkruist.

Provincie Noord-Holland en gemeente Den Helder treffen op kleine schaal maatregelen om – bij een groeiende offshore sector – het stadsverkeer te ontlasten en de verkeersveiligheid te verbeteren. Een toekomstige uitbreiding van Port of Den Helder met een Noordoosthaven vraagt aanvullende infrastructurele maatregelen om de goede bereikbaarheid van het havengebied ook in de toekomst te waarborgen.