Civiel-militaire samenwerking

Delen van kennis, uitwisseling van diensten en infrastructuur: het is allemaal mogelijk in de zeehaven mede dankzij de uitstekende samenwerking met de Koninklijke Marine. Kades, kennis, en faciliteiten worden beschikbaar gesteld voor civiele partijen. Het medegebruik van de infrastructuur en de kades van de Marine door civiele bedrijven zorgt voor een zeer uitgebreide havencapaciteit. Zo krijgen ondernemers meer ruimte om te ondernemen.

Vliegwiel voor groei

De focus van de civiel-militaire samenwerking ligt op onderhoud en logistiek van technisch hoogwaardige maritieme systemen. Daarbij is ruimte voor ambities van de markt. De offshoresector ziet kansen als het gaat om de onderhoudslogistieke ondersteuning en het management van windmolenparken op de Noordzee. De Koninklijke Marine stelt haar kades, kennis en faciliteiten in toenemende mate open voor private partijen. Dat stimuleert de economie en creëert een robuust civiel-militair defensiecluster.

Bedrijven faciliteren

Civiel-militaire samenwerking biedt mogelijkheden om bedrijven te faciliteren in hun onderhoudswerkzaamheden. Waar ze nu nog uitwijken naar Duitsland, Engeland of Denemarken, worden deze onderhoudswerkzaamheden straks in Den Helder uitgevoerd. Er vinden pilotprojecten plaats waarbij onderhoud aan bevoorradingsschepen uit de offshoresector bij het marinebedrijf wordt uitgevoerd. Defensie onderzoekt verdergaande samenwerking en medegebruik van faciliteiten.

Goed voorbeeld

De unieke civiel-militaire samenwerking tussen de Koninklijke Marine en de offshore-industrie is een vervolg op het succesvolle medegebruik van Maritiem Vliegkamp De Kooy door Den Helder Airport. Voor het uitvoeren van voornamelijk helikoptervluchten ten behoeve van de offshoresector maakt Den Helder Airport gebruik van de start- en landingsbaan, de verkeerstoren en de veiligheidsdiensten van Maritiem Vliegkamp De Kooy. Een win-winsituatie.

Kades en faciliteiten

De ervaring die met Maritiem Vliegkamp De Kooy is opgedaan, wordt nu ook in de zeehaven van Den Helder toegepast. De Koninklijke Marine en het ministerie van Defensie zetten ook hier de unieke samenwerking voort door kades en faciliteiten voor de markt toegankelijk te maken. Dit biedt ruimte aan bedrijven die zich in de Helderse haven willen vestigen.