Duurzaamheid en Milieu

PoDH is zich bewust van haar sociaal-economische verantwoordelijkheid als manager van een belangrijk havengebied. PoDH is een belangrijke economische motor voor de Kop van Noord-Holland. Den Helder is de grootste logistieke hub voor de Offshore in het zuidelijk deel van de Noordzee. Hierbij is men zich er bewust van dat de havenlocatie in het natuurrijke UNESCO werelderfgoedgebied Waddenzee is gelegen. De haven heeft daarom bewust gekozen voor een strategie van duurzame groei met oog voor mens en natuur.

De kernwaarden van PoDH zijn:

"Port of Den Helder is een professionele, zelfbewuste en lerende organisatie met ruimte voor inbreng, een eigen verantwoordelijkheid, als betrouwbare partner, vanuit wederzijdse afhankelijkheid en met oog voor duurzaamheid."

PoDH is voor het eerst EcoPorts gecertificeerd in 2015 en streeft naar continue verbetering van haar milieu- en omgevingsbeleid dat aansluit op de activiteiten en competenties van de haven, en dat in lijn is met de ontwikkelingen op de markt. Hiervoor hebben we de belangrijkste omgevingsaspecten geïdentificeerd en zijn relevante indicatoren opgesteld om onze voortgang te kunnen meten. De indicatoren zijn ook een middel om ons milieu- en omgevingsbeleid verder te ontwikkelen en succes- danwel probleemgebieden te signaleren. PoDH zet zich in voor een beleid dat voldoet aan internationale standaarden en gaat waar mogelijk verder dan strikte naleving van internationale, Europese, Nederlandse of lokale wetgeving. Zo werkt PoDH mede aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

We zetten ons in voor/om:

  • Onderhoud, naleving en ontwikkeling van een PERS certificering van de European Sea Ports Organisation;
  • Monitoring en vermindering van afval; bevordering van afvalreductie en recycling;
  • Vermijding van geluidsoverlast;
  • Op de hoogte te blijven en te voldoen aan relevante milieuwetgeving en -regelgeving;
  • Externe communicatie van ons milieubeleid publiceren op onze website;
  • Duurzame projecten in de haven door het havenbedrijf te identificeren en daar waar mogelijk te ontwikkelen;
  • Stimulering van bedrijven, stichtingen en overheidsinstanties om duurzame projecten te ontwikkelen in het havengebied;
  • Delen van informatie met andere Waddenzeehavens om gezamenlijk te leren en ons gezamenlijke milieu- en omgevingsbeleid te verbeteren.

PoDH streeft naar een milieumanagementsysteem dat is toegesneden op de sociaal-economische en ecologische context van het havengebied en dit aan te passen aan de actualiteit.

Den Helder, juli 2017

J.F. Bolderheij
Algemeen directeur                                                                 

 

Zie onderstaand de documenten;