Herstelwerkzaamheden Koopvaardersschutsluis in de oostelijke fuik

De provincie voert vanaf 19 juni herstelwerkzaamheden uit in de oostelijke fuik van de Koopvaardersschutsluis.

Op de volgende data wordt tussen 21.00 en 7.00 uur gewerkt aan de Koopvaardersschutsluis.

19-20 juni: werkzaamheden in oostelijke fuik

20-21 juni: werkzaamheden in oostelijke fuik

26-27 juni: werkzaamheden in oostelijke fuik

27-28 juni: herstel gaten (in 2019 geconstateerd) in damwanden sluiskolk

Werkzaamheden

Tijdens de in mei uitgevoerde inspectiewerkzaamheden zijn nieuwe kleine gaatjes in de damwanden van de sluiskolk geconstateerd. De komende dagen worden er stalen platen op gelast. Dit is nodig om het wegspoelen van zand achter de damwanden te voorkomen. Verder worden inspectie- en meetwerkzaamheden uitgevoerd in de oostelijke fuik. Het betreft een verkennend onderzoek om te bepalen of de damwanden dezelfde problematiek hebben als de damwanden in de sluiskolk. Hierbij worden delen visueel geïnspecteerd en wordt gemeten of de staaldikte is afgenomen. Geconstateerde schades worden op een later moment gerepareerd.

Schutten op aanvraag

Om hinder voor de scheepvaart zoveel mogelijk te beperken, vinden de duik- en herstelwerkzaamheden vooral ’s avonds en ’s nachts plaats. Indien nodig kan op aanvraag worden geschut. Dit moet minimaal 1,5 uur voor aankomst worden aangevraagd via VHF 22 of (0223) 61 32 92.

Voor meer informatie over de Koopvaardersschutluis kunt u kijken op www.noord-holland.nl/kvss.