nieuwsitem

14 januari

Op de valreep van 2019 zijn de onderhoudsbaggerwerkzaamheden in de buitenhaven ‘Het Nieuwe Diep’ afgerond. Begin 2019 heeft Port of Den Helder opdracht gegund aan baggerbedrijf De Boer om de zeehaven voor- en achter de Moormanbrug weer tot op kaartdiepte uit te baggeren. De baggerwerkzaamheden zijn in september vorig jaar van start gegaan. Er is 185.000m3 baggerspecie uit de haven verwijderd. Tevens zijn in het verleden gestorte of verloren voorwerpen en obstakels, zoals kettingen en netten, naar boven gehaald.

Gaande de uitvoering van de opdracht werd Nederland en dus ook de haven van Den Helder opgeschrokken door de PFAS-problematiek. Daardoor was het enige tijd onzeker of het slib uit de haven bij een baggerdepot kon worden gestort. Na het vaststellen van de nieuwe PFAS-norm was deze onduidelijkheid opgelost en konden de werkzaamheden zonder verdere tegenslag worden afgerond.

Het team van aannemer De Boer Dutch Dredging, adviseur Tauw en opdrachtgever Port of Den Helder is erin geslaagd om de haven met minimale overlast voor de gebruikers en binnen planning en budget op de gewenste nautische diepte te brengen. Een prestatie om trots op te zijn!

7 januari

Port of Den Helder is per 1 januari 2020 volledig overgeschakeld op het gebruik van groene stroom.

16 december

Bij een bezoek aan een haven moeten zeeschepen voldoen aan meldformaliteiten ten behoeve van de bevoegde autoriteit van de haven, Douane en Grensbewaking (Ko

13 december

Zeeschepen moeten bij een bezoek aan een zeehaven voldoen aan bepaalde wettelijke meldformaliteiten ten behoeve van de bevoegde autoriteit van de haven, de &

3 december

Concept- Havenafvalplan (HAP) en Concept-Visserij Havenafvalplan(VisHAP) Port of Den Helder.

3 december

OPENBARE KENNISGEVING
NV Port of Den Helder
Concept Aanwijzing Haven Ontvangst Voorziening (Aanwijzing HOV)

4 november

Van Kinsbergenbrug opgenomen in ‘blauwe golf verbindend’