Toepassing van elektronische meldplicht voor kleinere Nederlandse havens

Zeeschepen moeten bij een bezoek aan een haven voldoen aan meldformaliteiten ten behoeve van de bevoegde autoriteit van de haven, Douane en Grensbewaking (Koninklijke Marechaussee en Zeehavenpolitie). Voor de grotere Nederlandse havens geldt sinds enkele jaren al een elektronische meldplicht.

Op dit moment mag de meldplicht in kleinere havens nog “op papier” worden voldaan. Dat gaat in de Nederlandse wetgeving veranderen. Zeeschepen die ligplaatsen in kleinere havens bezoeken, dienen zich per 21 december 2019 elektronisch te gaan melden bij genoemde autoriteiten. In bijgesloten file leest u meer over de wijziging van de meldplicht.