Port Security

Het is voor iedere gebruiker van de haven van Den Helder van belang om de veiligheidsprocedures in en rond de haven van Den Helder te kennen. Er zijn in de maritieme sector regels en richtlijnen geformuleerd, waaraan schepen en terminals moeten voldoen. Deze zijn vastgelegd in de International Ship ans Port Facility Security Code, oftewel de ISPS Code.
 

Alle terminals die zeeschepen groter dan 500 gross ton op internationale reizen ontvangen, zijn verplicht zich aan de ISPS Code te houden. Deze code is vastgesteld door de International Maritime Organization, de IMO. De Europese Unie heeft de internationale wetgeving van de IMO weer overgenomen in een speciale EU Security-verordening. De ISPS Code is niet alleen van toepassing op zeeschepen groter dan 500 gross tonnage die internationale wateren bevaren, maar ook op internationale passagiersschepen, mobiele booreilanden en mobiele offshore-installaties en alle havenfaciliteiten waar al deze vaartuigen worden afgehandeld.

Wilt u meer informatie over de ISPS Code en de beveiliging in de haven van NV Port of Den Helder? Port of Den Helder heeft een speciaal e-mailadres beschikbaar: pso@podh.eu. Hiermee kunnen we snel en adequaat reageren op uw vragen over ISPS-zaken in en om de haven van Den Helder.

Het is ook mogelijk om voor vragen contact op te nemen met de plaatsvervangend Port Security Officer Andrea van Santen (T +31 (0)6 10 96 84 53), emailadres: pso@podh.eu.

Voor het online aanmelden van uw ISPS- en HAP-formulieren kunt u hier inloggen op via het havenmanagement-systeem PORTAAL.