Scheepvaart

Het operationele scheepvaartverkeer in en rond Den Helder wordt afgewikkeld door het Vessel Traffic Service-station (VTS-station) in het Rijks Haven Coördinatie Centrum. Deze verkeersdienst werkt continu, onder alle omstandigheden. Dit leidt tot een vlotte en veilige scheepsafhandeling in het VTS-gebied. Dit gebied beslaat de vaarwegen Schulpengat, Molengat, Marsdiep, de rede van Den Helder, de marinehavens, de rijkszeehaven Het Nieuwe Diep en de veerhaven.

Schepen die met VHF zijn uitgerust, hebben een luisterplicht op het kanaal VHF 62 zodra zij zich in het VTS-gebied bevinden en hier bruggen passeren, ankeren of andere handelingen verrichten. Op verzoek kan informatieve radar-assistentie worden verleend aangaande de positie van het schip. Regelmatig geeft kanaal VHF 62 ook gegevens door over meteo, waterstanden, zicht, loodsdienst, et cetera. Binnen het bereik van VHF 62 kunnen ETA-meldingen worden verstuurd voor het verkrijgen van een loods.

Er bestaat bovendien een meldplicht voor het Rijks Haven Coördinatie Centrum op VHF 62 en voor Port of Den Helder (voor het af- en ontmeren) op VHF 14.

VHF-kanaal Roepnaam Luisterplicht
62 Rijks Haven Coördinatie Centrum Ja
16 Kustwachtcentrum Nee
14 NV Port of Den Helder Nee
14 Van Kinsbergenbrug Nee
18 Moormanbrug Nee
22 Burg. Visserbrug Nee
22 Koopvaardersschutsluis Nee

 

 
V
letterservice

Voor het verlenen van assistentie bij het meren en ontmeren van grote schepen in de Helderse zeehaven
biedt Port of Den Helder een vletterservice. Hiermee wordt ingespeeld op de veiligheidswensen van de gebruikers van de haven.

De vletterservice is 24 uur per dag aan te vragen bij Port of Den Helder (telefoon: +31 (0)6 52 55 38 15). Om adequaat service te kunnen verlenen, dient een assistentie drie uur voor aankomst en/of vertrek van een schip te worden aangevraagd.

Er wordt bij de tariefstelling geen BRT-verdeling gehanteerd. Er wordt alleen onderscheid gemaakt in overdag, avond, nacht, weekend en feestdagen.

De tarieven van de vletterservice staan vermeld in de 'Tarieventabel Port of Den Helder', zie in het menu Scheepvaart, tabblad Tarieven. 

Waterstanden

Rijkswaterstaat levert actuele waterdata over verschillende onderwerpen. U vindt hier belangrijke informatie over waterstanden, watertemperaturen, stroomsnelheid, golfhoogtes en windsnelheid. Klik hier

U vindt hier ook een directe link (klik hier) naar de waterstand in Den Helder.